ADR transport

U opasnu robu, u skladu sa međunarodnim standardima, ubrajamo sve vrste opasnih materija koji u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili zagaditi životnu sredinu.

Transport opasne (ADR) robe, na prvi pogled, predstavlja transport klasične robe u međunarodnom transportu, ali za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz. Međunarodni propisi o transportu opsasne robe se menjaju na svake dve godine.

ADR roba je definisana u devet klasa. Svaka ADR roba pored klase koju poseduje, takođe, poseduje i svoj UN broj, po čemu se tačno zna koja je vrsta ADR robe. Sve ovo je propisano Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju i Međunarodnim pravilnikom o prevozu opasnih materija železnicom.

Transportne fime, koje se pored komercijalnog bave i prevozom ADR robe, moraju da ispune nekoliko uslova da bi mogle da vrše prevoz ADR robe u međunarodnom transportu.

Uslovi koje transportne firme moraju da ispune da bi se bavile prevozom ADR robe na međunarodnom nivou su sledeći:

 • Da je preduzeće registrovano za obavljanje delatnosti prevoza opasnih materija
 • Da raspolaže odgovarajućim prevoznim sredstvima za prevoz opasnih materija
 • Da ima stručno osposobljena lica za obavljanje prevoza
 • Da ima odobrenje za prevoz opasnih materija
 • Da ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om

Sva naša vozila koja vrše prevoz opasnih materija su tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima. Svi naši vozači koji njima rukuju su za to stručno osposobljeni i poseduju adekvatne ADR dozvole koje važe 5 godina, a nakon toga idu na ponovnu proveru i polaganje.

Za firme koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe veoma je važno da u koordinaciji sa svojim ino partnerom obezbede pravovremene i tačne informacije o vrsti robe, načinima pakovanja, klasi i jedinstvenom UN broju kako bi transport mogao da se organizuje po propisima ne ugrožavajući bezbednost ljudi i životne sredine.

Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizovao na efikasan i pouzdan način, ne proizvodeći dodatne i neočekivane troškove. U svakom slučaju, naši klijenti mogu očekivati stručnu pomoć od našeg sturčnog ADR savetnika.

 • Klasa 1 – eksplozivi (municija, vatromet, ekslozivne materije i sl.)
 • Klasa 2.1 – zapaljivi gasovi (upaljači, gasovi za upaljače i sl.)
 • Klasa 2.2 – nezapaljivi i netoksični gasovi (ugljen-dioksid, kiseonik, kompresovani vazduh, freon, argon i sl.)
 • Klasa 2.3 – toksični gasovi (gasovi za fumigaciju, hlor i sl.)
 • Klasa 3 – zapaljive tečnosti (benzin, kerozin, boje i lakovi i sl.)
 • Klasa 4.1 – zapaljive čvrste materije (šibice, sumpor puder i sl.)
 • Klasa 4.2 – supstance podložne samozapaljivanju (beli ili žuti fosfor i sl.)
 • Klasa 4.3 – roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog gasa i sl.)
 • Klasa 5.1 – oksidatori (neki izbeljivači, hemikalije za bazene i sl.)
 • Klasa 5.2 – organski peroksidi (očvršćivači)
 • Klasa 6.1 – otrovi (pesticidi, poljoprivredni insekticidi i sl.)
 • Klasa 6.2 – zarazne materije (uzorci krvi, septički otpadi, medicinski otpadi i sl.)
 • Klasa 7 – radioaktivni materijali
 • Klasa 8 – korozivne materije (akumulatori, kiseline i sl.)
 • Klasa 9 – razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klasama 1-8)

Svi naši kamioni su sertifikovani i opremljeni za transport opasnih materija.Sva naša vozila su sertifikovana za prevoz u skladu sa dobrom distributivnom praksom.

Sva naša vozila su redovno održavana i u odličnom stanju.

Stručno osoblje, logisticari i vozači su sa dugogodisnjim iskustvom u transportu.Svi kamioni su kasko osigurani i poseduju osiguranje robe u transportu u skladu sa CMR konvencijom,i najvažnije, za brzinu ispred svih!

Solo hladnjača do 12t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 7.2m
 • Širina: 2.4m
 • Visina: 2.3m

Maksimalan broj paletnih mesta 18

Kombi do 3.5t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 4.2m
 • Širina: 2.1m
 • Visina: 2.3m

Maksimalan broj paletnih mesta 8

Kombi hladnjača do 3.5t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 4.2m
 • Širina: 2.1m
 • Visina: 2.3m

Maksimalan broj paletnih mesta 8

Kombi cerada do 3.5t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 4.2m
 • Širina: 2.1m
 • Visina: 2.3m

Maksimalan broj paletnih mesta 8

Solo kamion cerada do 7.5t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 6.2m
 • Širina: 2.4m
 • Visina: 2.7m

Maksimalan broj paletnih mesta 16

Kombi hladnjača do 3.5t

Dimenzije tovarnog prostora:

 • Dužina: 3.7m
 • Širina: 1.5m
 • Visina: 1.85m

Maksimalan broj paletnih mesta 5