Kontejnerski / Avio transport

Stef Trans sarađuje sa najpouzdanijim prekomorskim kontejnerskim brodarima i drugim pružaocima transportnih i logističkih usluga, a ima bogato iskustvo u organizaciji transporta svim vrstama kontejnerske opreme za različite vrste roba, uključujući i terete koji zahtevaju posebne uslove pri transportu.

Kao važan segment svog poslovanja razvija sektor prekomorskog kontejnerskog transporta.

Stručno i poštujući propisane procedure pri transportu i postupanju sa robom, Stef Trans organizuje i vrši transport punih i zbirnih kontejnerskih pošiljki uz kompletnu logistiku.

Usluga transporta kontejnerizovane robe obuhvata :

  • Zaključivanje transporta iz bilo koje tačke po principu “door to door” za FCL i LCL.
  • Uvozne i izvozne luke u okruženju: Konstanca, Koper, Rijeka, Bar, Solun, Hamburg, Pirej.
  • Korišćenje svih vrsta kontejnera
  • Transport svih vrsta roba uključujući vangabaritne i frigo terete.
  • Izveštavanje o kretanju robe i njenoj trenutnoj poziciji.
  • Organizaciju drumskog, železničkog, rečnog transporta kontejnera od/do pomorskih luka.
  • Osiguranje roba.
  • Skladištenje robe
  • Tumačenje svih klauzula brodara

U zavisnosti od volumena pošiljke i želje kupca, organizujemo vid dostave, sa mogućnostima izbora željenog pariteta isporuke.

Stef Trans pruža usluge transporta zbirnih pošiljki pomorskim putem u uvozu i izvozu.

Avio transport

Preko aerodroma u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Skoplju i Ljubljani, a u saradnji sa specijalizovanom mrežom agenata iz celog sveta, Stef Trans organizuje prevoz i razvoz avio pošiljki za sve destinacije u svetu.